Rocznik Teorii Polityki

Wraz z innymi zakładami teorii polityki wydajemy Rocznik Teorii Polityki. Koordynacją wydawniczą zajmuje się Uniwersytet Jagielloński a kolejne numery są pilotowane przez poszczególne "bratnie" zakłady. Czasopismo jest dostępne on-line pod adresem http://www.ejournals.eu/TP/. Gorąco polecamy!