Programy i konspekty zajęć

Partycypacja polityczna konspekt-całość.pdf
Makiawelizm_konspekty_komplet.pdf
11-rodzajenagonki1.pdf
tmp_konspekty_2015_2.pdf
prowokacjaiperfidia_konspektya.pdf
filmyomakiawelizmie.pdf
filmyomanipulacji_2014.pdf
filmyoprowokacjach_2014.pdf
obliczamakiawelizmu_program2016.pdf
sprawdzianyitestytmp.pdf