Mirosław Karwat

Kierownik Zakładu Filozofii i Teorii Polityki