Dyżury, komunikaty, kontakt

Dyżur w semestrze letnim uległ zmianie i odbywać się będzie w  środy w godz. 11.15 - 12.30 w p.208. 

Oceny z teorii polityki (nauki polityczne), zarządzania w administracji publicznej (CSSTiRL), socjologii organizacji dla nauk politycznych i bezpieczeństwa wewnętrznego, z zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą i zarządzania strategicznego są wpisane do USOS. 
Oceny nie poprawione do końca zimowej sesji egzaminacyjnej pozostaną takie, jak wpisane. W przypadku ocen z egzaminów poprawki w II terminie są możliwe na dyżurach do końca wiosennej sesji poprawkowej, w przypadku ocen z przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę jest to możliwe po uzyskaniu zgody właściwego kierownika studium. Osoby planujące skorzystać z możliwości zaliczania na dyżurze proszę - jeśli to możliwe - o uprzedni kontakt mailowy. Można w tym celu wykorzystać poniższy formularz.