Dyżury, komunikaty, kontakt

Dyżur w semestrze letnim uległ zmianie i odbywać się będzie w  środy w godz. 11.15 - 12.30 w p.208. 

Poprawki są możliwie do końca zimowej sesji poprawkowej na dyżurach lub na innych prowadzonych przeze mnie zajęciach w środę. Jeśli USOS się wcześniej nie zamknie, będzie to też możliwe w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w środę 14.03.2018 na dyżurze lub poprzedzających go zajęciach, gdyż może się zdarzyć, że dyżur się nie odbędzie lub odbędzie się w innym terminie ze względu na możliwość potrzeby mojej obecności na zebraniu. Gdy coś więcej będę wiedział - zamieszczę stosowna informację.